ลูกประคบสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากบรรพบุรุษ โดยนําพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ช่วยรักษา การไหลเวียนของโลหิต ทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ได้จากการน้ำสมุนไพร หลายชนิดมาผ่านกระบวนการทําความสะอาดแล้วนํามาหันตามขนาดที่ต้องการ หรือตำพอแหลก อาจใช้สมุนไพรสด หรือ สมุนไพรแห้ง ห่อมัดให้เป็นรูปทรงต่างๆ