ข่าวประกาศ

นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปที่มาความสนใจ

สามารถใช้ ระบบ Moodle โดยการสมัครสมาชิก 

เพื่อขอรับ Username และ Password ในการเข้าใช้ระบบ

หมายเหตุ  

- กรณีที่ต้องการใช้ระบบในการเรียนการสอนเพื่อขอรับสิทธิ์เป็นผู้สร้างรายวิชากรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

คุณอรวรรณ ระย้า 

E-mail : orawan.ray@gmail.com